JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2024. GODINU

Na javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja u roku od 05.03.2024. do 19.03.2024. godine mogu se prijaviti: U prilogu možete preuzeti tekst javnog konkursa i potrebnu dokumentaciju:

LISTA VREDNOVANIH I RANGIRANIH GODIŠNJIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA

REPUBLIKA SRBIJAGRAD NIŠGRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjAKONKURSNA KOMISIJABroj: 2/6-4-2024-03Datum: 05.03.2024. god. LISTU VREDNOVANjA I RANGIRANjA PRIJAVLjENIH PROGRAMA VREDNOVANI I RANGIRANI PROGRAMI: Shodno sredstvima obezbeđenim za realizaciju ovog konkursa, u iznosu od 3.000.000 dinara, za sufinansiranje se predlažu programi sportskih udruženja od rednog broja 1, zaključno sa rednim brojem 9.Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku… Opširnije…