Operativni plan sprovođenja dezinsekcije na teritoriji GO Niška Banja

Operativni plan sprovođenja dezinsekcije na teritoriji GO Niška Banja

U skladu sa Programom sprovođenja dezinsekcije na teritoriji Grada Niša za 2017. godinu, Dom zdravlja Niš planira aktivnosti na teritoriji Gradske opštine Niška Banja po sledećem rasporedu:

  1. 15.05.2017. godine, 03:0-05:00 sati, Uništavanje krpelja u centralnom parku u Niškoj Banji  i parku ispred hotela „Zelengora“
  2. 16.05.2017. godine, 18:30-20:00 sati, Prvi tretman krpelja u dvorištima škola – otvorenom prostoru osnovnih škola, OŠ „Ivan Goran Kovačić“, N. Banja
  3. 19.05.2017. godine, 08:00-13:00 sati, Larvicidni tretman – uništavanje larvi komaraca: Priobalni pojas Kutinske reke, od Lazarevog sela do uliva u reku Nišavu, priobalje Jelašničke reke, priobalje Kunovičke reke, priobalje Ostrovačke reke
  4. 29.05.2017 godine, 03:00-07:00 sati, Adultni tretman komaraca – uništavanje odraslih komaraca: Park (centralni) u Niškoj Banji i drvored na šetalištu, park ispred hotela „Zelengora“, drvored Hrama „Sv. Vrači Kozme i Damjana“ u Naselju Nikola Tesla

Realizacija Operativnog plana zavisiće od vremenskih prilika tako da su moguće izmene o kojima ćete biti blagovremeno obavešteni.