OBAVEŠTENJE Opštinske izborne komisije Niška Banja

OBAVEŠTENJE Opštinske izborne komisije Niška Banja

Opštinska izborna komisija Niška Banja, OBAVEŠTAVA birače sa područja Gradske opštine Niška Banja, koji nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) da mogu da obavesti Opštinsku izbornu komisiju od petka, 19. juna 2020. godine a najkasnije do 11:00 časova na dan glasanja (21. jun), da žele da glasaju.

Telefoni Opštinske izborne komisije Niška Banja su: 065 40 38 300 i 062/ 80 14 286
Na dan glasanja 21. juna 2020.godine, birač koji želi da glasa van biračkog mesta obaveštava neposredno birački odbor ili Opštinsku Izbornu komisiju, najkasnije do 11:00 sati.

Nemoćnim i sprečenim licima smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.

Nemoćnim i sprečenim licima ne smatraju se lica koja zbog prirode posla koji obavljaju nisu u mogućnosti da u vreme dok je biračko mesto otvoreno obave glasanje na biračkom mestu.