OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GO NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GO NIŠKA BANjA ZA 2022. GODINU

Obaveštavaju se zainteresovana sportska udruženja i sportski savezi da je rok za prijavu na Javni poziv sportskim organizacijama za sufinaniranje godišnjih programa u oblasti sporta u Gradskoj opštini Niška Banja produžen do 07. februara 2020. godine.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Sportskom savezu Niška Banja na telefon 060 55 488 25, ili putem elektronske pošte na sportskisavezniskebanje@gmail.com

Broj: 2/2022-01
Datum: 01.02.2022. god.

SPORTSKI SAVEZ NIŠKA BANjA

 

PREDSEDNIK

Nemanja Mitrović