Gradska opština Niška Banja i Dom zdravlja Niš nastavljaju uspešnu saradnju

Gradska opština Niška Banja i Dom zdravlja Niš nastavljaju uspešnu saradnju

Sastanak predsednika Gradske opštine Niška Banja sa direktorom Doma zdravlja Niš i njegovim saradnicim, u cilju nastavka uspešne saradnje, održan je dana 04.08.2016. godine u prostorijama Gradske opštine Niška Banja .

1

Dom zdravlja Niš je najveća zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava. Jedan od bitnih strateških ciljeva u radu Doma zdravlja Niš je saradnja sa svim opštinama Grada Niša.
U duhu dobre prakse a u interesu stanovništva, rukovodstvo Doma zdravlja Niš neguje dobru saradnju sa predsednicima Gradskih opština u svim segmentima, pri organizovanju javnih promocija na temu zdravlja i zdravih stilova života, prevencije bolesti i akcija u kojima su zdravstveni radnici Doma zdravlja Niš išli u susret korisnicima.
Sa zadovoljstvom možemo reći da je postignut dogovor oko dalje saradnje i zajedničkih aktivnosti u budućem radu.
Gradska opština Niška Banja, po rečima predsednika opštine Dejana Jovanovića, je «Banja za zdrave» i «Banja za mlade» ali i opština koja brine za zdravlje svojih građana.„U saradnji sa Domom zdravlja Niš, prošle godine organizovali smo više kampanja, predavanja i aktivnosti za stanovnike gradskog područija, a tokom ovog leta sprovedena je i aktivnost -«Približimo se pacijentima», na seoskom područiju opštine- istakao je predsednik ove Gradske opštine.
Na teritoriji ove opštine imamo 6 zdravstvenih ambulanti u kojima radi 9 lekara opšte medicine, 2 pedijatra i 2 stomatologa- rekao je docent dr Milorad Jerkan, direktor Doma zdravlja u Nišu.On je takođe istakao da će buduća saradnja biti unapređena organizacijom promotivnih aktivnosti za mlade u večernjim časovima.