Delegacija Evropske komisije posetila Gradsku opštinu Niška Banja

Delegacija Evropske komisije posetila Gradsku opštinu Niška Banja

Projekat “Zajedničko upravljanje rizicima u regionu – Niska Banja i Kostenec“, br. projekta: CB007.1.31.217, koji realizuje Gradska opština Niška Banja u partnerstvu sa Opštinom Kostenec iz Bugarske, jedan je od pet odabranih projekata realizovanih u okviru IPA INTERREG Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija koje su predstavnici Evropske komisije posetili tokom svog boravka u Srbiji u novembru.

3 4

Prilikom posete Niskoj Banji, 27.11.2018. predstavnicima delegacije, koju je predvodila gospodja Magali Lenoel, programski menadzer IPA fondova prekogranične saradnje u okviru Generalnog direktorata za regionalnu i urbanu politiku pri Evropskoj komisiji, kao i predstavnicima Zajedničkog sekretarijata IPA INTERREG CBC Programa Bugarska Srbija, predstavljeni su postignuti rezultati projekta i njihov doprinos razvoju prekograničnog regiona.

1 2