ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GO NIŠKA BANJA

ČETVRTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 16.12.2020. godine (SREDA), sa početkom u 11 sati.
Sednica će se održati u sali za sednice Skupštine Grada Niša u ulici Nikole Pašića broj 24.

 

DNEVNI RED

1. Odluka o prestanku mandata Miloša Jocića odbornika Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Usvajanje zapisnika sa treće sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
3. A) Razmatranje predloga i donošenje Odluke o budžetu Gradske opštine Niška Banja za 2021. godinu;
B) Razmatranje i usvajanje kadrovskog plana za 2021. godinu;
4.Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Zavod za urbanizam za 2021. godinu;
5. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Mediana“ za 2021. godinu;
6. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Parking servis“ 2021. godinu;
7. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP Direkcija za izgradnju grada Niša za 2021. godinu;
8. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Naissus“ Niš za 2021. godinu;
9.Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša za 2021. godinu;
10. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gorica“ za 2021. godinu;
11.Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Tržnica“ za 2021. godinu;
12.Davanje prethodnog mišljenja na program rada Javnog preduzeća za stambene usluge „Niš stan“ za 2021. godinu;
13.Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Objedinjena naplata“ za 2021. godinu;
14.Davanje prethodnog mišljenja na program rada JP „Gradska stambena agencija“ za 2021. godinu;
15. Davanje prethodnog mišljenja na program rada JKP „Gradska toplana“ Niš za 2021. godinu;
16.Odbornička pitanja i inicijative.