ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA

 

ČETRNAESTA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA biće održana 29.05.2018. godine (utorak), sa početkom u 10 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa trinaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine gradske opštine Niška Banja Miloša Jocića;
3. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Gradske opštine Niška Banja za 2017. godinu;
4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na upotrebu imena Niška Banja u nazivu Kulturno – umetničkog društva Niška Banja;
5. Odbornička pitanja i inicijative.