20. Sednica Skupštine GO Niška Banja

20. Sednica Skupštine GO Niška Banja

DVADESETA SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA zakazana je za 24.06.2019. godine (PONEDELjAK), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“).

D N E V N I    R E D

1. Usvajanje zapisnika sa devetnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja;
2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Gradske opštine Niška Banja;
3. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o završnom računu Gradske opštine Niška Banja za 2018. godinu;
4. Odbornička pitanja i inicijative.

 

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

Predsednik

Zoran Jovanović s.r.