PRIJEM ZAHTEVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA BESPLATAN PREVOZ (VOŽNjU) U JAVNOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM PREVOZU PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

Pravo na besplatan prevoz ostvaruju:
1. osobe sa invaliditetom,

2. pratioc osobe sa invaliditetom,

3. dobrovoljni davaoci krvi,

4. trudnice,

5. dupli blizanci, treće, četvrto i naredno dete u porodici

Primljeni zahtevi sa dokazima o postojanju osnova za ostvarivanje prava dostavljaju se Gradskoj upravi za društvene delatnosti.

Zahteve za ostvarivanje prava na besplatan prevoz možete da preuzmete u Gradskoj opštini Niška Banja, Sinđelićeva 3.

Telefon za informacije: 018/4548 108, 018/4548 132; lok. 5316
Radno vreme sa strankama: 7:30 – 15:30