izmenjeno AVGUSTA 2022. godine

Opštinska Uprava Niška Banja je dobro organizovan i moderan administrativni centar, gde građani mogu da dobiju sva neophodna dokumenta, pravnu pomoć i informacije o radu Uprave i aktivnostima na teritoriji Opštine Niška Banja.

OSNOVNI PODACI O INFORMATORU

Član 5. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja:

Svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna. Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se, na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način. Od dana stupanja na snagu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 120/04, 54/07, 104/09, 36/10) Gradska opština Niška Banja ima obavezu objavljivanja Informatora o radu Gradske opštine Niška Banja, a koji mora biti izrađen saglasno Uputstvu za objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik Republlike Srbije“, broj 57/05, 10/2022).

Informator sadrži podatke bitne za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja u cilju pružanja efektivne mogućnosti zainteresovanim licima na pristup informacijama koje su od značaja za njihov rad ili život.

Informator je objavljen na veb sajtu Gradske opštine Niška Banja – veb adresa: WWW.GONISKABANJA.ORG.RS
Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
Mirjana Grčić, načelnik Uprave Gradske opštine Niška Banja,
Kontakt telefon: 018/4548-108, e-mail GONISKABANJA@GMAIL.COM

Ovde možete preuzeti poslednji INFORMATOR AVGUST 2022