PRISTUPITE PORTALU
WWW.DOBRAUPRAVA.RS
dobra-uprava-lat-600

Poštovani sugrađani,
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je internet sajt „Dobra uprava“ na adresi www.dobrauprava.rs namenjen informisanju građana o tome kako teče proces reforme javne uprave i obavezna razmena podataka iz službenih evidencija, definisana Zakonom o opštem upravnom postupku.

Ideja je da se na tom interaktivnom sajtu prati razmena podataka iz službenih evidencija, koja je počela 08. juna 2016. godine, na sistemski i sveobuhvatan način, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, a građani informišu o svojim pravima u upravnim postupcima i aktivno uključe u nadzor nad radom javne uprave, time i nad njenom ukupiom reformom.

U nastavku možete pogledati i kratak animirani film o novom načinu rada javne uprave: