JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SU OD ZNAČAJA I KOJIM SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE AFIRMACIJI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2021. GODINU

I Na konkurs/javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata u oblasti sporta koji su od značaja i koji svojim kvalitetom doprinose afirmaciji sporta u Gradskoj opštini Niška Banja u roku od 15.05.2021. do 29.05.2021. godine mogu se prijaviti: 1. Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu (“Sl. glasnik RS“, broj 10/2016), čije je sedište na teritoriji Gradske opštine… Opširnije…

JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA Broj: 92/2-2021-03 Datum: 18.01.2021. Na osnovu člana 7. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata crkava i verskih zajednica iz budžeta Gradske opštine Niška Banja broj 24/3-2020-03 od 27.02.2020. godine Veće Gradske opštine Niška Banja, na sednici održanoj dana 18.01.2021. godine, raspisuje JAVNI POZIV ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I… Opširnije…

JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU SREDSTAVA ZA POMOĆ U ODRŽAVANjU OSNOVNIH ŠKOLA I DEČIJIH VRTIĆA IZ BUDŽETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANJA ZA 2021. GODINU

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ VEĆE GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA Broj: 92/3-2021-03 Datum: 18.01.2021. Na osnovu člana 4. Pravilnika o dodeli sredstava iz budžeta Gradske opštine Niška Banja za programe i projekte udruženja građana i nevladinih organizacija br. 24/2-2020-03 od 27.02.2020.godine, Veće Gradske opštine Niška Banja na sednici održanoj dana 18.01.2021. godine, raspisuje JAVNI POZIV GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA DODELU… Opširnije…

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2021. GODINU

JAVNI POZIV SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA O PRIJAVLjIVANjU ZA SUFINANSIRANjE GODIŠNjIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA U GRADSKOJ OPŠTINI NIŠKA BANjA ZA 2021. GODINU I Sportske organizacije mogu svoje godišnje programe prijaviti za finansiranje/sufinansiranje sredstvima iz budžeta Gradske opštine Niška Banja, preko Sportskog saveza Niška Banja, u roku od 18.01.2021. do 02.02.2021.godine. II Godišnji programi moraju biti iz oblasti sporta propisanih članom 4.… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE: 1-4/3-2021-04/4

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-4/3-2021-04/4 Datum: 15.02.2021 Na osnovu člana 106. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 91/19 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. Podaci o naručiocu Naručilac:  Gradska opština Niška Banja Adresa:  Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica: www.goniskabanja@org.rs 2. Vrsta postupka nabavke Predmetna nabavka… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 3-1/4-2021-04/4

Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br. 3 Niška Banja Broj: 3-1/4-2021-04/4 Datum: 15.01.2021   POZIV  ZA PODNOŠENjE PONUDA   Predmet nabavke: radova – tekuće popravke i održavanje zgrada, za potrebe Gradske opštine Niška Banja. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora. Ukoliko nakon rangiranja,  dva ili… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA: 1-3/3-2021-04/4

Grad Niš Gradska opština Niška Banja ul.Sinđelićeva br. 3 Niška Banja Broj: 1-3/3-2021-04/4 Datum: 13.01.2021 POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA   Predmet nabavke: dobra – administrativna oprema, za potrebe Gradske opštine Niška Banja. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cena Cena je fiksna i ne može se menjati tokom trajanja ugovora. Ukoliko nakon rangiranja, dva ili više ponuđača ponude istu… Opširnije…