O B A V E Š T E Nj E o produženju roka

VEĆE GRADSEA OPŠTINEA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANjE/FINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA I NEVLADINIH ORGANIZACIJA IZ BUDžETA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA ZA 2019. GODINU (DRUGI POZIV) za dodelu sredstava za programe/projekte od interesa za… Opširnije…

O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobra, meterijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji ORN: IA 41 restauracija br. 1-6/2019-04/1

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ), GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobra, meterijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj… Opširnije…

GO Niška Banja na 20. Međunarodnom sajmu turizma

Od 18. do 20. aprila 2019. godine u Nišu se, dvadeseti put po redu održava Međunarodni sajam turizma i aktivnog odmora. Na ovogodišnjoj sajamskoj manifestaciji na kojoj se tradicionalno uživa u ponudi divnih putovanja, ali i u prezentaciji zanimljive turističke ponude naše zemlje, lajt motiv prezentacije Gradske opštine Niška Banja su novi i do sada manje promovisani smeštajni kapaciteti subvencionisani… Opširnije…

19. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja

19. Sednica Skupštine Gradske opštine Niška Banja zakazana je za 23.04.2019. godine (utorak), sa početkom u 10:00 sati. Sednica će se održati u zgradi Gradske opštine Niška Banja (vila „Jela“). DNEVNI RED 1. Usvajanje zapisnika sa osamnaeste sednice Skupštine Gradske opštine Niška Banja; 2. Razmatranje predloga i donošenje Odluke o pristupanju izmeni Statuta Gradske opštine Niška Banja; 3. Razmatranje predloga… Opširnije…

Održan sastanak srpskog dela ZKO Komiteta regiona EU-RS

U Niškoj Banji održan je pvi ovogodišnji sastanak srpskog dela Zajedničkog konsultativnog odbora komiteta regiona Evropske unije za Republiku Srbiju kojim kopredsedava predsednik Gradske opštine Niška Banja, Dejan Jovanović. Sastanku su prisustvovati državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak, rukovodilac Grupe za evropske integracije i međunarodnu saradnju Danica Stojanović i ostali članovi ZKO. Tema sastanka bila… Opširnije…

Vaučeri za odmor u Srbiji

Ministarstvo turizma, turizma i telekomunikacija je u budžetu obezbedilo sredstva za  100.000 vaučera u 2019. godini za podsticaj domaćeg turizma. Uredbom o uslovima dodele i korišćenja sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije predviđeno je da se vaučeri za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja mogu koristiti i na teritoriji Gradske opštine Niška Banja. Podsticaj domaćeg turizma sprovodi… Opširnije…

Javna nabavka male vrednosti broj 1-6/2019-04/1 – dobra, materijal, oprema za potrebe realizacije Projekta održavanja javnog parka u Niškoj Banji

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 1-6/5-2019-04/1 Datum: 12.04.2019. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE 1. PODACI O NARUČIOCU Gradska opština Niška Banja Adresa naručioca: ul. Sinđelićeva br.3, Niška Banja Internet stranica naručioca – www.goniskabanja.org.rs… Opširnije…

OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i partiju 2(dva) posna kuhinja

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti ugostiteljske usluge, usluge reprezentacije, br. 2-7/2019-04/1 za partiju 1 (jedan) nacionalna kuhinja i… Opširnije…