POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE – javna nabavka br. 2-7/2019-04/1, ugostiteljske usluge

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj:2-7/5-2019-04/1 Datum:13.03.2019. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDE I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu Naručilac: ……………………………….Gradska opšttina Niška Banja Adresa: …………………………………….Sinđelićeva br.3 Internet stranica:…………………….www.goniskabanja.org.rs 2. Vrsta… Opširnije…