OBAVEŠTENjE o obustavi postupka javne nabavke – usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1

Na osnovu člana 109. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ), GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o obustavi postupka javne nabavke u postupku javne nabavke usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000 br. 2-2/23-2019-04/1 – za partiju 1-nacionalna kuhinja… Opširnije…