JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA NAČELNIKA UPRAVE GONB

Na osnovu člana 56.i 66.stav 7. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,broj 129/2007 i 83/14-drugi zakon),člana 95. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“,broj 21/16) ,člana 47. Statuta Gradske opštine Niška Banja („Sl. list Grada Niša“, broj 124/08,40/17), člana 20.stav 2. Odluke o organizaciji uprave Gradske opštine Niška Banja(“Službeni list Grada Niša“,broj 143/16… Opširnije…