„DANI VINA I MERAKA 2018“

Povodom Dana vinogradara – Svetog Trifuna, Gradska opština Niška Banja organizuje tradicionalne susrete vinogradara. Šesnaesti put po redu manifestacija „Dani vina i meraka“ biće održana 15. februara. 2018. godine na centralnom šetalištu u Niškoj Banji.   PROGRAM: 12:00 *Svečano otvaranje manifestacije *Kulturno-umetnički program  *Obilazak štandova vinara i vinogradara i degustacija vina i rakije.  *Obilazak gastro kutka i degustacija nacionalnih specijaliteta.… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti usluge reprezentacije, ugostiteljske usluge ORN: 55310000, br. 2-8/2018-04/1 Predmet javne nabavke – usluge.… Opširnije…

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za zaštitu prava

Na osnovu člana 149. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/2012,14/2015 i 68/2015 ) GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul Sinđelićeva br. 3 NIŠKA BANjA www.goniskabanja.org.rs Objavljuje O B A V E Š T E Nj E o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti usluge organizovanja manifestacija od značaja za Gradsku opštinu Niška Banja… Opširnije…