SARADNjA DOMA ZDRAVLjA SA GRADSKOM OPŠTINOM NIŠKA BANjA

Dom zdravlja Niš je zdravstvena ustanova na nivou primarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač lokalna samouprava. Jedan od bitnih strateških ciljeva u radu Doma zdravlja Niš je saradnja sa svim opštinama Grada Niša, kao ustanova formirana jedinstveno za celu teritoriju grada koja pruža zdravstvene usluge celokupnom stanovništvu. Rukovodstvo Doma zdravlja Niš je u cilju nastavka uspešne saradnje sa opštinama Grada… Opširnije…