Termalizam: Veliki Daks i Srbija se približavaju

Anglomeracija i banjski klaster Aki o Term vode program saradnje sa Niškom Banjom i Srbijom Ovo je prvi program decentralizovane saradnje uspostavljen u Novoj Akvitaniji, ponos funkcionera Velikog Daksa, kao i ekipe Aki o Terma, regionalnog banjskog klastera, kojem je poveren ovaj posao. Delegacija iz Niške Banje imala je priliku da upozna organizaciju banjskog lanca i anglomeraciju i ostvaruje razmene… Opširnije…