Počela izgradnja pristupne saobraćajnice na Loznom kalemu

U toku su radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice na području Loznog kalema gde počinje izgradnja fabrike IMI. Ova fabrika proizvodiće elemente za informacionu tehnologiju i automobilsku industriju, a zauzimaće 24.000 kvadrata. Vlada Srbije će uložiti oko devet miliona evra, a iznos cele investicije iznosi 23 miliona evra. Farbika će uposliti više od 1500 radnika, a od ukupnog broja zaposlenih, 30… Opširnije…

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – nabavka dobra, materijala za nasipavanje puteva – rizle i izvođenje radova na atarskim putevima i tekućem održavanju površina javne namene

Republika Srbija Grad Niš Gradska opština Niška Banja Sinđelićeva br. 3 Broj: 3-19/4-2017-04/1 Datum: 07.09.2017. godine Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama Sl. Glasnik RS broj 124/2012,14/15 i 68/15 Gradska opština Niška Banja, objavljuje POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA ul. Sinđelićeva br.3, 18205 Niška Banja… Opširnije…