Umrežavanje mladih sa teritorije GO Niška Banja

Kancelarija za mlade Niška Banja je lokalni servis mladih građana i građanki sa teritorije opštine Niška Banja. Osnovana je 2012. godine i namenjena je svim mladima bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost, versko ubeđenje, jezik, društveno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim ili drugim organizacijama, psihički ili fizički invaliditet, fizički izgled, seksualnu orijentaciju i druga stvarna odnosno pretpostavljena… Opširnije…