ODLUKA o dodeli ugovora u postupku nabavke broj 2-5/2017-04/1 ORN: 55310000

REPUBLIKA SRBIJA GRAD NIŠ GRADSKA OPŠTINA NIŠKA BANjA Sinđelićeva br.3 Broj: 200/2017-02 Datum: 13.03.2017. Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), i izveštaja komisije o stručnoj oceni ponuda broj 2-5/11-2017-04/1 od 09.03.2017. godine Predsednik Gradske opštine Niška Banja donosi O D L U K U o dodeli ugovora u postupku nabavke… Opširnije…